Ga lạnh Honeywell (USA)

Ga lạnh Honeywell R407C

Ga lạnh Honeywell R407C

Liên hệ

Mua ngay

Thông tin chi tiết

Tính chất vật lý

Tên hóa học                                                   Difluoromethane                                

                                                                       Pentafluoroethane

                                                                       Tetrafluoroethane

Ký hiệu hóa học                                             CH2F, CF3CHF2, CF3CH2F

Khối lượng phân tử                                        86.2

Nhiệt độ sôi                  @ 1 ATM                  -46.5oF                                   

Nhiệt độ ngưng tụ        @ 1 ATM                  -256oF                                       

Nhiệt độ tới hạn                                            186.86oF

 

Cảm ơn bạn đã phản hồi. Chúng tôi sẽ kiểm duyệt trước khi đăng. Mời bạn tiếp tục truy cập website.